BACA UYGUNLUK KONTROLÜ

Baca Proje ve Hesap Kontrolü:

Baca tasarımının ilgili standartlar çerçevesinde çekiş yeterliliği açısından
değerlendirilmesi işlemidir. Baca tasarımı değerlendirilerek uygun olan tasarım için Baca Proje ve Hesap Uygunluk Raporları düzenlenir. Bu rapor
yetkili iç tesisat firması tarafından gaz dağıtım şirketine iletilir. Gaz dağıtım şirketi bu rapora istinaden doğalgaz projesinin onayını yapmaktadır.

Baca Montaj Kontrolü ve Sızdırmazlık Testi:

Onaylanan baca projesinin ilgili standartlara uygun olarak montajının yapıldığının kontrolü ve sızdırmazlık testlerinin yapılmasıdır. Montaj kontrolü sonrası Baca Uygunluk Raporu ve sızdırmazlık testi
sonrası Baca Sızdırmazlık Test Raporu uygun olan firma veya konutların gaz açımı yapılmaktadır.