1 Aralık 2018 tarihinden önce damgası süresi geçtiği için cezai duruma düşmüş ölçü aleti kullanıcılarına 28 Şubat 2019 tarihinden itibaren 90 günlük süre tanındığı bildirildi.
Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Bilindiği üzere ölçü ve tartı aletlerinin doğru ayarlı olarak, belli sürelerle periyodik kontrolü, muayene ve damgası yapılmış olarak kullanılması zorunludur. Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü ve tartı aletini kullanan kişiye 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince idari para cezası uygulanmaktadır.
28 Şubat 2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir.
Bu muafiyet ile 1 Aralık 2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28 Şubat 2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre İl Müdürlüğümüze ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü ve tartı aletini kullanabileceklerdir” denildi