YANGIN TESİSAT KONTROLÜ

Yangın sistemleri, havalandırma sistemleri kontrolleri, iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince kontrol edilmektedir. 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.3. Tesisatlar Maddesinin 2.3.1.Bendinde; “İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.” hükmündedir.